خبرگزاری عصر مرکزی اراک

خبرگزاری عصر مرکزی اراک

 

از دیرباز تاکنون به عنوان پرمخاطب‌ترین و معتبرترین منبع اخبار در شهر اراک و استان مرکزی شناخته شده است، این خبرگزاری با برخورداری از بهترین ابزارها و نیروهای مستعد خود همواره تلاش داشته تا بهترین، دقیق ترین و سریع‌ترین خبرها را از رویدادهای مختلف شهر و استان منتشر کند.

 

مشاهده وب‌سایت