شرکت بیتا نگاره آرمان (بینا)

شرکت بیتا نگاره آرمان (بینا)

 

با هدف کمک به ارتقاء و توسعه فعالیت‌های تجاری کسب و کارهای نوپا، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و کسب سهم مناسب از بازار و با بهره‌گیری از دانش و سابقه مفید فعالیت‌های خود در حوزه تبلیغات و ارتباطات، از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را با تمرکز بر برندسازی و خلق هویت بصری برند به صورت رسمی آغاز نموده است.

 

مشاهده وب‌سایت