شرکت بینا ماشین رایان صنعت

شرکت بینا ماشین رایان صنعت

شرکت بینا ماشین رایان صنعت با هدف بهبود بازدهی خطوط تولید با استفاده از دانش روز مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی و بینایی ماشین از سال 1395 آغاز به کار نمود. شرکت ما با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه بازرسی اتوماتیک و اتوماسیون صنعتی، ارائه خدمات مناسب اعم از مشاوره، تامین تجهیزات و اجرای پروژه را سرلوحه فعالیت خورد قرار داده است.

 

مشاهده وبسایت