شرکت بینا ماشین رایان صنعت

شرکت بینا ماشین رایان صنعت

 

با هدف بهبود بازدهی خطوط تولید با استفاده از دانش روز مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی و بینایی ماشین از سال ۱۳۹۵ آغاز به کار نمود. شرکت ما با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه بازرسی اتوماتیک و اتوماسیون صنعتی، ارائه خدمات مناسب اعم از مشاوره، تامین تجهیزات و اجرای پروژه را سرلوحه فعالیت خورد قرار داده است.

 

مشاهده وب‌سایت