شرکت شایسته برگزین پیشرو

شرکت شایسته برگزین پیشرو

 

شرکتی است که به دنبال بهینه‌سازی عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌ها از طریق انتخاب بهترین نیروهای انسانی با توجه به شایستگی‌ها و مدل‌های سازمانی متناسب با هر عنوان شغلی است. با استفاده از تخصص و صلاحیت فنی و حرفه‌ای متخصصین آموزش‌دیده، این شرکت خدمات مشاوره‌ای در زمینه شخصیت‌شناسی، مهارت‌سنجی، طراحی و پیاده‌سازی نرم افزارها، مدیریت زیست محیطی، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی ارائه می‌دهد. با بهره‌گیری از تکنولوژی و دانش روز، “شایسته برگزین پیشرو” برای بهبود بهره‌وری و اقتصادی سازمان‌ها و شرکت‌ها آماده خدماتی بهتر نسبت به رقباست.

 

مشاهده وب‌سایت