شرکت کاوش اکسیر آزما

شرکت کاوش اکسیر آزما

 

مجموعه خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی کاوش اکسیر آزما، به عنوان یک مجموعه مستقل در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده است.

این شرکت به عنوان اولین مجموعه در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با فرآورده‌های نفتی و ساختمانی و معدنی (عایق‌های رطوبتی)، فعالیت‌های پژوهشی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی با اتکا به مجوزها و گواهینامه رسمی خود در شهر اراک فعالیت می‌نماید. این مجموعه با در اختیار داشتن پرسنل با تجربه و متخصص ارائه خدمات با کیفیت را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.

 

مشاهده وب‌سایت