فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی

فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی

فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی در سال ۱۳۹۲ تاسیس و ماموریت اساسی خویش را آشنایی، معرفی و همچنین احیاء کالاها و محصولات سنتی تمامی نقاط ایران عزیز خصوصاً محصولات و کالاهای سنتی، محلی و ارگانیک استان مرکزی قرار داده است.

رویکرد اصلی ما حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالا های سنتی، محلی و ارگانیک ایرانی می باشد. ما با شناسایی بهترین تولید کنندگان و زمینه سازی جهت تسهیل در خرید و فروش با کیفیت ترین و ناب ترین محصولات از طریق فروشگاه اینترنتی سوغات ایرانی بر آن شدیم تا به این امر تحقق بخشیم. مشتریانی که ما برای تعامل با آنها برنامه ریزی نموده ایم عموم مردم و گاهاً کسب و کار های کوچک می باشند.

ما معتقدیم که اگر با برنامه عمل نماییم، در سایه الطاف بی کران خداوند متعال، فعالیتمان با بهره گیری از منابع و نیرو های بومی، گامی موثر است در جهت پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی. فعالیتی که هدف آن استراتژی سه سر برد است. بدین معنی که هم تولید کننده، هم مصرف کننده و هم ما از این داد و ستد منتفع خواهیم شد.

 

مشاهد وبسایت