متا فلز

متا فلز

 

برند تجاری شرکت تولیدی و  فنی و مهندسی است که با شعار “نوآوری و توسعه هوشمند” در صنایع سوخت و انرژی فعالیت می‌کند. ارائه مشاوره فنی، طراحی پروژه، تامین تجهیزات، تولید و استقرار، خدمات پشتیبانی و نگهداری در خصوص انواع مخازن فلزی ذخیره‌سازی، تحت فشار و خلاء، کاربری حمل و نقل باری مایعات و گازها، جایگاه‌ها یا ایستگاه‌های کانتینری ذخیره‌سازی و حمل فرآورده‌های نفتی، آب، گاز و غیره، سنسورها و سیستم‌های تشخیص نشت، سنجش سطح و دمای مخزن (مانیتورینگ مخازن)، سیستم‌های هیدرولیک و اتوماسیون پمپ‌ها از جمله محصولات و خدمات قابل ارائه متا فلز می‌باشد.

 

مشاهده وب‌سایت